GOTAPIX


PhotographyAtt fotografera människor


Vi människor är komplexa varelser, vilket i sin tur erbjuder en utmaning för fotografen. Detta gäller oavsett om personen i sökaren är medveten om fotograferingen eller inte.  Jag plåtade Molly Sandén på en utomhusscen för några år sedan.  Av totalt ca 50 bilder var jag inte nöjd med en enda. Ingen av bilderna hade "det", vilket egentligen varken var mitt eller Mollys fel. Eller kanske var det mitt fel ändå, såtillvida att jag är för petig med detaljer.

Självklart är det lättare med en modell - när fotografen kan styra och ställa med detajer, men då gäller det att inte tappa bort spontaniteten.


Jag tycker de bästa bilderna är de där man inte direkt kan avgöra huruvida bilden är regisserad eller inte. Gränslandet mellan "Candid Photography" och modellfotografering är onekligen spännande.

Naturfoto


Årstiderna, morgon och kväll, vädret, berg och dal, himmel och hav, skogen.
Naturen är en outtömlig källa till inspiration för fotografen.

Just inspiration är oerhört viktigt för mig när jag jobbar med kameran. Om man är tyngd av bekymmer eller kanske har problem med hälsan blir det absolut inga bra naturbilder. 

Bra bilder kommer ur ett "positivt flow" där jag som fotograf tillåts agera helt i nuet utan distraktioner - när man kan träda in i "fotobubblan". 
Samtidigt är det ju sant att man inte måste befinna sig i en kreativitetsbubbla för att ta bilden av Matterhorn här intill. Naturen själv är ju den stora konstnären.
Dokumentärt


Under denna konceptmässigt breda rubrikformulering försöker jag samla alla människans kulturyttringar i form av fotokategorier:

  • Arkitektur, byggnader, Street Photography
  • Transport (bil, båt, tåg, flyg)
  • Mat
  • Kläder
  • Musik, streetart, skulpturer etc
  • Sport & fritidsaktiviteter
  • nyheter, reportage
  • festivaler, högtider, religion
  • industri, yrkesliv, mekanik
  • historia, retro & vintage


Här finns således alla möjligheter att specialisera sig som fotograf och det är även bland dessa kategorier man skapa kommersiella plattformar för arbete med stillbildskamera.